Inschrijven

Hypotheekberekening van Rabobank Twente Oost

Gele Lis – Voorbeeld krediettabel met annuïteit 

Wat u aan maandlasten betaalt, hangt onder andere af van de hoogte van uw  hypothecaire financiering en de gekozen looptijd. In het rekenvoorbeeld ziet u hoeveel u moet betalen bij een annuïtaire lening van € 277.500,- met een looptijd van 30 jaar en een rente van 1,35% voor 10 jaar vast voor een bedrag van € 150.000,- en 1,85% voor 10 jaar vast voor een bedrag van € 127.500,-. Vóór de afloop van de rentevastperiode krijgt u van de bank een aanbod voor de volgende rentevastperiode. U kunt dan een keuze maken uit de door de bank dan aangeboden rentetypes tegen het dan geldende rentetarief. Dat tarief kan hoger of lager zijn dan het nu geldende rentetarief. Als zekerheid voor de bank moet u hypotheek te vestigen op uw woning. Ook moet u een opstalverzekering afsluiten voor uw woning en mogelijk ook een overlijdensrisicoverzekering.

Blauwe Lis – Voorbeeld krediettabel met annuïteit 

Wat u aan maandlasten betaalt, hangt onder andere af van de hoogte van uw hypothecaire financiering en de gekozen looptijd. In het rekenvoorbeeld ziet u hoeveel u moet betalen bij een annuïtaire lening van € 297.100,- met een looptijd van 30 jaar en een rente van 1,85% voor 10 jaar vast voor een bedrag van € 150.000,- en 10 jaar vast 2,35% voor een bedrag van € 147.100,-. Vóór de afloop van de rentevastperiode krijgt u van de bank een aanbod voor de volgende rentevastperiode. U kunt dan een keuze maken uit de door de bank dan aangeboden rentetypes tegen het dan geldende rentetarief. Dat tarief kan hoger of lager zijn dan het nu geldende rentetarief. Als zekerheid voor de bank moet u hypotheek te vestigen op uw woning. Ook moet u een opstalverzekering afsluiten voor uw woning en mogelijk ook een overlijdensrisicoverzekering.

Paarse Lis – Voorbeeld krediettabel met annuïteit 

Wat u aan maandlasten betaalt, hangt onder andere af van de hoogte van uw hypothecaire financiering en de gekozen looptijd. In het rekenvoorbeeld ziet u hoeveel u moet betalen bij een annuïtaire lening van € 367.100,- met een looptijd van 30 jaar en een rente van 1,85% voor 10 jaar vast voor een bedrag van € 150.000,- en 10 jaar vast voor 2,35% voor een bedrag van € 217.100,-. Vóór de afloop van de rentevastperiode krijgt u van de bank een aanbod voor de volgende rentevastperiode. U kunt dan een keuze maken uit de door de bank dan aangeboden rentetypes tegen het dan geldende rentetarief. Dat tarief kan hoger of lager zijn dan het nu geldende rentetarief. Als zekerheid voor de bank moet u hypotheek te vestigen op uw woning. Ook moet u een opstalverzekering afsluiten voor uw woning en mogelijk ook een overlijdensrisicoverzekering.